Laura Suchostawska   dr

 • pokój: 112
 • konsultacje: wtorek / Tuesday 10:00-11:30
 • e-mail: laura@uni.wroc.pl
 • website: 
 • kontakt: 
 • biografia:
  2004 - praca doktorska "A Cognitive Semantic Analysis of Selected Polish Verbal Prefixes and English Verbal Particles Expressing the Relations INTO-OUT OF and TO-AWAY FROM"

  od 2004 - pracownik IFA

  Zainteresowania: semantyka kognitywna, metafora.

 • publikacje:
  Space and Metaphor. Polish Verbal Prefixes Expressing the Relations INTO-OUT OF and TO-AWAY FROM.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2005.